S panem Slavatou v La Putyka

V neděli 17. 10.  2021 jsme byli pozváni panem Tomášem Slavatou do
prostoru divadla La Putyka v Praze – sešli se tam zástupci dětských
domovů z celé republiky, aby si vyslechli malé laudatio. Pan Slavata
pospal svůj životní příběh, ve kterém právě dětský domov má významné a
nezastupitelné místo, dále nám představil své spolupracovníky a
opakovaně nám poděkoval za naši práci, úsilí a snahu o slušný život nám
svěřených dětí.

Všichni jsme ale cítili, že poděkování musí zaznít hlavně směrem k panu
Slavatovi, jeho nejbližší rodině a přátelům, protože on a jeho „Hromová
parta“ dokázali během covidové pandemie to, co se dlouho nedařilo
institucím. Pan Slavata použil finance své, jeho rodiny i příbuzných a
za pomoci dalších ochotných lidí začal dětské domovy, které v té době
byly na periferii zájmu, zásobovat desinfekčními prostředky, rouškami a
respirátory. Bez zapojení evropských fondů, sponzorů a politiků. A
dokázal neuvěřitelné, udržel nás nad vodou nejen materiální pomocí, ale
už tím prostým faktem, že nás podpořil nesmírně lidsky, nezištně, bez
snahy o jakoukoli publicitu…

Každý dětský domov si odnesl skleněnou plastiku od pana Dalibora Šípka,
ale především posilující slova o tom, že nelehká práce tet a strejdů v
dětských domovech je někým oceněna a příznivě vnímána.

Bohužel pan Slavata odmítl naše snahy mu vyjádřit uznání a tak se o to
pokouším touto cestou…Tomáši, máte naši hlubokou úctu!

Na závěr je asi dobré dodat, že příběh nekončí, republiku už zase
křižují další dodávky s materiálem pro nás…

A tady, něco málo o tom, kdo je pan Slavata. 

Fotogalerie

IMG_20211017_142700
IMG_20211017_143621
IMG_20211017_143628
IMG_20211017_143719
IMG_20211017_150908