Velkorysý dar

Dar pro DD
Kateřina Zemanová a ředitel Jiří Beránek

Po červnové návštěvě paní Kateřiny Zemanové a Danielly Gurevič se podařilo uzavřít dohodu o podpoře dětského domova z Nadačního fondu Ing. Miloše Zemana. Poděkování patří pochopitelně všem, kdož fond administrují, ale stejně tak i dvěma výše jmenovaným dámám, které strávily v našem domově skoro tři hodiny a s upřímným zájmem se snažily zjistit co nejvíce o problematice dětí, které se ocitají v dětských domovech a také o fungování celého systému péče o ohrožené děti. Bylo to velmi příjemné a užitečné setkání.