Naše děti

Jaká je kapacita našeho domova, co možnosti vzdělávání, jak fungují hostitelské rodiny?

Naše děti ilustrační obrázek

V současné době je kapacita domova 48 dětí. Naplněna není, ale máme s různými OSPODy domluveny příchody dalších dětí. Pokud nedojde ke nějaké nečekané změně, během září u nás nebude volné místo. Nyní je v domově 46 dětí, nejmladší dítě je čtyřleté, nejstaršímu je dvacet let.

Vzdělávání

Děti dochází do klasických základních škol, starší na učiliště, střední školy, popř. na nástavbové studium či studují na vysoké škole.

Hostitelská péče

Aktuálně máme několik hostitelských rodin a pracujeme s nimi, s dalšími jednáme, snažíme se touto cestou podpořit u dětí získávání prosociálních a prorodinných návyků. V hostitelské péči vidíme i možnost, že přejde do jiné formy náhradní rodinné péče.

V  roce 2022 se nám podařilo umístit do pěstounské péče jedno dítě.