Požární cvičení

Nácvik zvládání nouzové situace jsme měli tentokrát pestrý, díky panu Raisovi, který nám pomohl s organizací akce – bylo to cvičení na úrovni…poděkování patří i hasičům z Unhoště!

Děti i dospělí si vyzkoušeli, jaké to je dostat se ze zakouřeného objektu, v situaci kdy naplno houkají sirény a není nic moc vidět. I přes tyto náročné podmínky se podařilo všem dostat z budovy do dvou minut.

Děti si pak mohly prohlédnout (a prolézt) přistavenou hasičskou techniku, dokonce si mohly vyzkoušet hasební zařízení a hasící přístroje.

Fotogalerie

IMG_20231024_154040
IMG_20231024_154831
IMG_20231024_161509
IMG_20231024_160824