Vánoční besídka 2017

 

Již tradiční vánoční besídka proběhla ve středu 14. prosince a stejně jako v minulých letech v prasknutí naplněné společenské místnosti našeho domova. Tísnilo se zde přes sedmdesát návštěvníků – byli to naši podporovatelé, dárci, hostitelé, pěstouni, zástupci škol a odboru sociální péče, také klienti sousedícího domova pro seniory.

Atmosféra byla velmi uvolněná, o což se staral náš živý sněhulák, stejně jako děti svými výkony. V úvodu vystoupila ředitelka Slunce, paní Blanka Dvořáková a předala šek na 5000 Kč pro dětský domov, následně se představila paní Michaela Chovancová z organizace Dejme dětem šanci, která dlouhodobě podporuje děti v domově formou adresných grantů.

Besídka byla zakončena vynikajícím občerstvením pro všechny účastníky.